Feeds:
Posts
Comments

Song : I knew it

Artist : B2ST/BEAST

이럴 줄 알았어 이럴 줄 알았어

อี รอล จุล อา ลัด ซอ อี รอล จุล อา ลัด ซอ
รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ รู้ว่ามันเป็นแบบนี้

ยุนดูจุน > จางฮยอนซึง > ยงจุนฮยอง > ยังโยซอบ >อีกิกวัง > ซนดงอุน > So บีซือทือ!

요즘 달라진 것만 같아
โย จึม ทัล ลา จิน กอด มาน กัด ทา
ช่วงนี้ดูเหมือนว่าเธอเริ่มเปลี่ยนไป

안하던 화장도 진하게
อัน ฮา ดอน ฮวา จัง โด จิน ฮา เก
แต่งหน้าเข้มๆ แบบที่ไม่เคยทํา

안 가던 클럽도 가네
อัน คา ดอน คึล ลอบ โด คา เน 
ไปคลับที่ไม่เคยไป

왜 자꾸 신경이 쓰이는지 웃어 넘기려고 했는데
เว จา กู ชิน กยอง อี ซือ อี นึน จี อุด ซอ นอม กี รยอ โก แฮด นึน เด
ทำไมฉันถึงอารมณ์เสียซ้ำๆ แม้ตั้งใจจะเปลี่ยนให้เป็นเสียงหัวเราะ

웃음이 나오질 않네
อุด ซึม มี นา โอ จิล อาน เน
แต่ก็หัวเราะไม่ออก

(언제부터였는지)니가 날 갖고 놀았던 게
(ออน เจ บุ ทอ ยอด นึน จี)นี กา นาล กัด โก นล ลาด ตอน เก
(มันตั้งแต่เมื่อไหร่)เธอมีฉันไว้เล่นๆ สินะ

정말 진심이였는지 (어떻게 니가 이럴 수 있어)
ชอง มัล จิน ชิม มี ยอด นึน จี (ออ ตอค เค นี กา อี รอล ซู อิด ซอ)
ไม่รู้ว่าจริงจังจริงๆ หรือเปล่า(เธอทำแบบนั้นได้ยังไง)

어쩐지 요즘 들었어 많이 달라졌다 했어
ออ จอน จี โย จึม ดึล ลอด ซอ มาน นี ทัล ลา จยอด ตา แฮด ซอ
บางครั้งช่วงนี้ก็ได้ยินเขาพูดกันว่าเธอเริ่มเปลี่ยนไปมาก

그럴 줄도 모르고 Oh 너만 사랑했어
คือ รอล จุล โอ โม รือ โก Oh นอ มาน ซา รัง แฮด ซอ
ฉันไม่เคยรู้ว่าเป็นแบบนั้นเลย เพราะฉันรักเพียงแค่เธอ

내가 이럴 줄 알았어 Uh
เน กา อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh 
ฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้

니가 그 남잘 만나러 간다고 했을때
นี กา คือ นัม จัล มัน นา รอ คัน ดา โก แฮด ซึล เต
ตอนที่เธอบอกว่าจะไปเจอกับผู้ชายคนนั้น

왜 널 그때 붙잡지 못했을까
เว นอล คือ แต บุด จับ จี มด แทด ซึล กา
ทําไมตอนนั้นฉันถึงคว้าเธอเอาไว้ไม่ได้นะ

이럴 줄 알았어 Uh
อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh
รู้ว่าเป็นแบบนี้

모르는 전화번호가 뜰 때부터
โม รือ นึน ชอน ฮวา บอน โฮ กา ตึล เต บุ ทอ
ตั้งแต่ตอนที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นมา

그때부터 이럴 줄 알았어
คือ แต บุ ทอ อี รอล จุล อา ลัด ซอ
ฉันรู้ว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น

자기야, 의심하는 게 아냐 내 맘 알지
ชา กี ยา อึย ชิม ฮา นึน เก อา นยา แน มัม อัล จี
ที่รัก ไม่ใช่ความระแวงอะไรนะ เธอเข้าใจความรู้สึกฉันใช่มั้ย

널 너무 사랑해서 그래 그러니까 잠시만
นอล นอ มู ซา รัง แฮ ซอ คือ แร คือ รอ นิ กา จัม ชี มาน
เพราะฉันรักเธอมากต่างหาก ถึงเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้น

핸드폰 좀 줘 봐 확인할 게 있어서 그래
แฮน ดือ พัน จม จวอ บวา ฮวัก อิน ฮัล เก อิด ซอ ซอ คือ แร
ส่งมือถือมาให้ดูหน่อยสิ ฉันจะได้เช็คดูให้

비밀번호는 또 언제 바꿔놨니
พี มิล บอน โฮ นึน โต ออน เจ พา กวอด นวัด นี
เธอเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่

통화 목록이 왜 이리 깨끗한 걸까
ทง ฮวา มก รก กี เว อี รี เก กึด ทัน กอล กา
ทำไมเบอร์โทรเข้าถึงสะอาดแบบนี้หล่ะ

멍청하게 전부 다 지워버렸구나
มอง ชอง ฮา เก จอน บู ทา จี วอ บอ รยอด กุ นา
เธอเผลอไปลบมันหมดเลยสินะ

Ha… 귀엽네 우리 아가
Ha… ควี ยอบ เน อู รี อา กา
ฮ่าๆ น่ารักจริงๆ นะ เด็กน้อยของฉัน

너 많이 이상해 솔직히 말해
นอ มาน นี อี ซัง เฮ ซล จิก คี มาล เฮ
เธอแปลกไปมาก พูดมาตรงๆ เถอะ

나 좀 화나려고 해
นา จม ฮวา นา รยอ โก แฮ
ฉันเริ่มจะโมโหนิดหน่อยแล้วนะ

(넌 왜 날 떠나갔어)이런 내가 지겨워졌어
(นอน เว นาล ตอ นา กัด ซอ)อี รอน เน กา จี คยอ วอ จยอด ซอ
(ทำไมเธอถึงจากฉันไป)เธอเริ่มเบื่อฉันที่เป็นแบบนี้แล้ว

전화긴 왜 꺼져 있어(나 지금 한마디 있는데)
ชอน ฮวา กิน เว กอ จยอ อิด ซอ(นา จี กึม ฮัน มา ดี อิด นึน เด)
ทำไมถึงปิดโทรศัพท์ล่ะ(ตอนนี้ฉันมีหนึ่งคำจะพูด)

목소리만 듣고서 그냥 집에 돌아갈게
มก โซ รี มาน ดึด โก ซอ คือ นยาง จิบ เบ ทล รา คัล เก
แค่ได้ยินเสียงของเธอ แล้วฉันจะกลับบ้านไปเอง

기다릴게 여기서 니 집 문앞에서
คี ดา ริล เก ยอ กี ซอ นี จิบ มุน อัพ เพ ซอ
ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ หน้าประตูบ้านของเธอ

내가 이럴 줄 알았어 Uh
เน กา อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh
ฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้

니가 그 남잘 만나러 간다고 했을때
นี กา คือ นัม จัล มัน นา รอ คัน ดา โก แฮด ซึล เต
ตอนที่เธอบอกว่าจะไปเจอกับผู้ชายคนนั้น

왜 널 그때 붙잡지 못했을까
เว นอล คือ แต บุด จับ จี มด แทด ซึล กา
ทําไมตอนนั้นฉันถึงคว้าเธอเอาไว้ไม่ได้นะ

이럴 줄 알았어 Uh
อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh
รู้ว่าเป็นแบบนี้

모르는 전화번호가 뜰 때부터
โม รือ นึน ชอน ฮวา บอน โฮ กา ตึล เต บุ ทอ
ตั้งแต่ตอนที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นมา

그때부터 이럴 줄 알았어
คือ แต บุ ทอ อี รอล จุล อา ลัด ซอ
ฉันรู้ว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น

내가 뭘 잘못했어

แน กา มยอน จาล มซ แฮซ ซอ

ฉันทำผิดอะไร

(생각해 보면 내가 잘 못한 건 하나 없는 것 같은데)
(เซง กัก เค โบ มยอน เน กา จาล มด ทัน กอน ฮา นา ออบ นึน กอด กัท ทึน เด)
(ถ้าลองคิดๆ ดูแล้วฉันก็ไม่เห็นจะทำผิดอะไรซักอย่าง)

솔직하게 말해줘
ซล จิก คา เก มาล เล จวอ
พูดออกมาตรงๆ ดีกว่า

(솔직하게 말하지 않아도 이미 다 알고 있긴 해)
(ซล จิก คา เก มาล ฮา จี อาน นา โด อี มี ทา อัล โก อิด กิน แฮ)
(ถึงเธอจะไม่พูดออกมาตรงๆ ฉันก็รู้หมดแล้วล่ะ)

그래 이제 정말 그만할게
คือ แร อี เจ ชอง มาล คือ มาน ฮัล เก
ก็ได้ ตอนนี้ฉันจะหยุดจริงๆ แล้ว

죽어도 참기 힘들면 말해 Baby Please
จุก กอ โด ชัม กี ฮิม ดึล มยอน มาล เฮ Baby Please
ถ้าหากว่าถึงตายก็ต้องอดทน ก็พูดมาเถอะ ที่รัก ได้โปรด

(정말 마지막으로 한 마디만 할게)
(ชอง มาล มา จิ มาก กือ โร ฮัน มา ดี มาน ฮัล เก)
(ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ)

그때 그 사람, 아니 그때 그 놈이 맞지
คือ แต คือ ซา รัม อา นี คือ แต่ คือ นม มาจ จี
คนๆ นั้นในตอนนั้น ไม่สิ ไอ้หมอนั่นในตอนนั้นใช่มั้ย

잘생기긴 했던데 그리 듬직해 보이진 않던데 말야
จาล แซง กี กิน แฮด ดอน เด คือ รี ดึม จิก เค โบ อี จิน อาน ดอน เด มาล ยา
ได้ยินว่าเขาหน้าตาดี แต่ไม่เห็นว่าจะเชื่อใจได้ซักนิด

네가 무슨 잘못이니
นี กา มู ซึน จาล มด อี นี
เธอทำพลาดอะไรหรอ

너무 착한 게 죄라면 그거 하나뿐이지
นอ มู ชัก คัน เก เจว รา มยอน คือ กอ ฮา นา ปุน อี จี
ถ้าแค่เป็นคนดีเกินไป ก็คงแค่นั้นจริงๆ สินะ

네 옆에 내가 있는걸 알았을 텐데
นี ยอม เพ เน กา อิด นึน กอล อัล ลัด ซึล เทนเด
ไอ้หมอนั่นคงรู้ว่าข้างๆ เธอมีฉันอยู่แล้ว

내가 참 우스워 보였나 봐 그 자식
เน กา ชัม อู ซึอ วอ โบ ยอด นา บวา กือ จา ชิก
แต่ว่ามันคงกำลังดูถูกฉันอยู่สินะ

끊지 마 자기야 물어볼게 있어서 그래
กึน จี มา ชา กี ยา มุล ลอ บล เก อิด ซอ ซอ คือ แร
อย่าวางสายนะที่รัก ฉันมีอะไรจะถามเธอ

어… 여기 어디쯤이… 그 놈 집이 맞지?
ออ… ยอ กี ออ ดี จึม มี… คือ นม จิบ บี มัด จี?
ออ… ที่นั่นน่ะ… บ้านของไอ้หมอนั่นใช่มั้ย?

내가 이럴 줄 알았어 Uh
เน กา อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh 
ฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้

니가 그 남잘 만나러 간다고 했을때
นี กา คือ นัม จัล มัน นา รอ คัน ดา โก แฮด ซึล เต
ตอนที่เธอบอกว่าจะไปเจอกับผู้ชายคนนั้น

왜 널 그때 붙잡지 못했을까
เว นอล คือ แต บุด จับ จี มด แทด ซึล กา
ทําไมตอนนั้นฉันถึงคว้าเธอเอาไว้ไม่ได้นะ

이럴 줄 알았어 Uh
อี รอล จุล อา ลัด ซอ Uh
รู้ว่าเป็นแบบนี้

모르는 전화번호가 뜰 때부터
โม รือ นึน ชอน ฮวา บอน กา โฮ ตึล เต บุ ทอ
ตั้งแต่ตอนที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นมา

그때부터 이럴 줄 알았어
คือ แต บุ ทอ อี รอล จุล อา ลัด ซอ
ฉันรู้ว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น

Credit Korean lyrics: Mnet
Romanization: Cr : @MOMO92_34
Translation: Cr : @MOMO92_34

Advertisements
โอนเงินภายในวันที่ 15 ม.ค. – 30 ม.ค. 55
– เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการโอนเงิน รบกวนโอน แบบมีเศษสตางค์ด้วยนะคะ
  เช่น (ราคาเสื้อ 220 บาท + ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน 50 บาท=270.00 บาท เป็น 270.75 หรือ 270.56 เลือกตัวเลขด้านหลังได้ตามใจชอบค่ะ)
***สามารถโอนเงินได้ที่บัญชี ชื่อ น.ส. วลัยพร โนตา เลขที่บัญชี 624-0-23845-8  ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยบิ๊กซี ลำปาง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์***
วิธีแจ้งโอนเงิน (หลังจากที่ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
ตัวอย่าง
ชื่อ :: วีระ  สุขใจ
วันที่โอนเงิน :: 15 ม.ค. 55
เวลา :: 13.45 น.
จำนวนเงินที่โอน :: 230.75 บาท
แจ้งมาที่ : may_iviunoy@hotmail.com “หัวข้อ = แจ้งโอนเงิน

ชื่อ :: sizeจำนวน จัดส่ง / หมายเลขพัสดุ

เบญญา วุฒิพงศ์ชัยกิจ   :: S = 2 ตัว (แบบที่ 1 และ 2 ) – Ems/EI783239206

ธัญญารัตน์  จำเนียร :: M =1 ตัว (แบบที่ 2) – แบบลงทะเบียน/RE873371392

จตุรพร  ศรีพูล :: XL =1 ตัว (แบบที่ 1) – Ems/EI783239223EI

น.ส  จุฑารัตน์ ศรีอุทัย :: M=1 ตัว (แบบที่ 2) – Ems/EI783239268

นางสาวกันตา เพชรชนะ :: M = 1ตัว (แบบที่ 1) – Ems/EI783239237

ภัทรวรรณ สุวรรณสา :: M = 1 ตัว (แบบที่ 1) – Ems/EI783239210

จรรยา  นันทนพจน์ :: M = 1 ตัว (แบบที่ 2) – Ems/EI783239245

โยษิตา เบญจเทพานันท์  :: M = 1 ตัว (แบบที่ 1) – Ems/EI783239254

ปรารถนา สมบูรณ์ :: M = 1 ตัว (แบบที่ 1) – แบบลงทะเบียน/RE873371389

กมลรักษ์ พิมพ์เพ็ชร :: M = 1ตัว (แบบที่ 1) – แบบลงทะเบียน/RE873371375

เนตรชนก  หอมชื่น :: M = 2 ตัว (แบบที่ 1) และ 1 ตัว (แบบที่ 2) – Ems/EI783239183

จิรามาศ เนตรวงษ์ :: M = 1 ตัว (แบบที่ 1) – แบบลงทะเบียน/RE873371361

นันทวรรณ จันทรินทร์ :: XL = 1 ตัว (แบบที่ 2) – แบบลงทะเบียน/RE873371344

ภัทรจาริน จันทร์วงศ์ :: L = 1 ตัว (แบบที่ 1) – Ems/EI 7801 8963 3

ชมพูนุช โบสถ์แก้ว :: M = 1 ตัว (แบบที่ 1) – แบบลงทะเบียน/RE873371358

พัชรา เมืองศรี :: M = 1ตัว (แบบที่1) และ 3 ตัว (แบบที่ 2) – Ems/EI783239197

ศรีสุวรรณ วิไลพล :: XL = 1 ตัว (แบบที่1) – Ems/EI779045098

ญาณิศา   ใจหมื่น :: L = 1 ตัว (แบบที่ 1) – แบบลงทะเบียน /RF 9616 6401 7

ปิดรับ PRE-ORDER

สำหรับคนรัก B2ST  & YoSeob ค่ะ

เปิดจองเสื้อยืด B2ST ตั้งแต่วันนี้  – ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555

(ตัวอย่าง ลายยังโยค่ะ)


**จำนวนจำกัด สำหรับคนรัก ยังโย ค่ะ
(หากจองครบ 10 ตัวก่อน เราจะจัดทำทันทีค่ะ)

แบบที่ 1 :: รักยังโยซอบตลอดไป

(ดูขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเลยค่ะ)

แถบภาษาเกาหลี  양요섭  영원히 사링힘니다

อ่านว่า ยัง-โย-ซอบ  ยอง-วอน-ฮี  ซา-ราง-ฮัม-นิ-ดา

แปลว่า รัก ยังโยซอบ ตลอดไป

*** และเราจะจัดทำพิเศษสำหรับลาย คนรัก B2ST/BEAST
(หากจองครบ 10 ตัวเราจะจัดทำทันทีเช่นกันค่ะ)

แบบที่ 2 :: รักบีสท์ตลอดไป

(ดูรูปขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเลยค่ะ)

แถบภาษาเกาหลี 비스트 영원히 사라왐니다

อ่านว่า บี-ซือ-ทือ ยอง-วอน-ฮี ซา-ราง-ฮัม-นิ-ดา

แปลว่า รัก บีสท์ ตลอดไป

–Size เสื้อยืด B2ST

S = รอบอก 32″  ยาว 24″   ราคา 190

M = รอบอก 34″   ยาว 26″  ราคา 190

L = รอบอก 38″ – 40″ ยาว 30″   ราคา 200

XL = รอบอก 42″ – 44″  ยาว 33″   ราคา 220

มีเฉพาะ สีขาว นะคะ

(ดูขนาดใหญ่ คลิกที่รูปเลยค่ะ)

แบบฟอร์มการจองเสื้อยืด BEAST

ชื่อ-นามสกุล :
จำนวน :
ไซส์  :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
จัดส่งแบบ :

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดส่งเสื้อ BEAST

ชื่อ-นามสกุล : รุ่งทิวา มีชัย
จำนวน : 1 ตัว (แบบที่1 รักยังโยซอบตลอดไป)
ไซส์ : M
อีเมลล์ : mome@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2233444
ที่อยู่ : 1/123 หมู่ 4 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
จัดส่งแบบ : แบบ EMS

ส่งแบบฟอร์มมาที่ :: may_iviunoy@hotmail.com “หัวข้อ = Order T-shirt
“สามารถโอนเงินมาได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 30 ม.ค. 55 ค่ะ”

เราจะจัดส่งเสื้อ ทางไปรษณีย์ เท่านั้น!! ค่ะ
-ค่าจัดส่งไปรษณีย์-
แบบลงทะเบียน 30 บาท >>สั่งตัวต่อไป เพิ่ม 15 บาท
แบบ EMS 50 บาท >>สั่งตัวต่อไป เพิ่ม 20 บาท

1. หากเราได้รับe-mail ยืนยันการจองเสื้อเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งข้อมูลการโอน-การชำระเงิน กลับไปให้ นะคะ

2.ถ้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว >> อย่าลืม!! แจ้งการโอนมาที่may_iviunoy@hotmail.comด้วยนะคะ “หัวข้อ=แจ้งโอนเงิน

รายชื่อผู้ที่แจ้งโอนเงินแล้วนะคะ  <<< คลิกดูได้เลยค่ะ

วิธีการโอนเงินและแจ้งโอนเงิน  <<< คลิกดูได้เลยค่ะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลูกค้าท่านใด สนใจ สามารถติดต่อ สอบถาม ได้ที่

E-mail :: may_iviunoy@hotmail.com
Facebook :: http://facebook.com/Mezzmiee
Twitter :: @mezzmie
Tel :: 089-4346995
แม่ค้า ชื่อ เมย์ค่ะ ^^*
** จัดทำเสื้อยืดนี้ขึ้น เพราะ เป็นบิวตี้ที่รัก B2st และรัก ยังโยซอบ มากๆๆ ค่ะ **

(หากบิวตี้คนไหน เมนยังโยซอบ และรักยังโย เหมือนกับเรา ก็อย่าลืม รีบสั่ง กันมานะคะ ด่วนๆๆ ค๊าา)

Fiction : BEAST 비스트

Artist : BEAST/B2ST 비스트

아직 난 널 잊지 못하고 
อาจิก นัน นอล อิจจี มซทาโก
ฉันยังคงลืมเธอไม่ลง
모든 걸 다 믿지 못하고 
โมดึน กอล ทา มิดจี มซทาโก
ฉันยังคงไม่ไว้ใจทุกสิ่ง
이렇게 널 보내지 못하고 오늘도. 
อีรอพเก นอล โบแนจี มซทาโก โอนึลโด
ทุกวันนี้ ฉันไม่สามารถลบเลือนเธอออกไปได้
다시 만들어볼게 우리 이야기 
ทาชี มันดึลรอบลเก อูรี อียักกี
ฉันเขียนมันอีกครั้ง
끝나지 않게 아주 기나긴 
กึทนาจี อันเก อาจู คีดากิน
เรื่องระหว่างเรายังไม่จบ
살갗을 파고 스며드는 
ซัลกัชชึล พาโก ซืมมยอนดือนึน
ฉันจะหลอกตัวเองต่อไป แต่ความจริง
상실감은 잠시 묻어둘게 
ซังชิลกัมมึน จัมชี มุดดอดุลเก
มันค่อยแทรกซึมลงไปในผิวหนังของฉัน
새로 써 내려가 시작은 
แซโร ซอ แนรยอกา ชีจักกึน
ฉันเขียนมันอีกครั้ง
행복하게 웃고 있는 너와 나 네가 날 
แฮงบกฮาเก อุซโก อิซนึน นอวา นา เนกา นัล
เริ่มต้นด้วยการที่เธอกับฉัน ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข
떠나지 못하게 배경은 
ตอนาจี มซฮาเก แพกยองงึน
หากเธอจากฉันไป
출구가 없는 좁은 방 안 
ชุลกูกา ออพนึน จพพึน บัง อัน
มันก็เหมือนกับว่าเธอขังฉันไว้ในห้องแคบๆที่ไม่มีทางออก

아무렇지 않게 네게 키스하고 
อามูรอพจี อันเก เนเก คิสซือฮาโก
ฉันจูบเธอราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
달콤한 너의 곁을 떠나가질 못해 
ทัลคมฮัน นอเย กยอททึล ตอนากาจิล มซแท
ฉันไม่สามารถลืมการกระทำที่แสนหวานของเธอได้
우린 끝이라는 건 없어 
อูริน กึททีรานึน กอน ออพซอ
ความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดลง

(*) 이렇게 난 또 (Fiction in Fiction) 
อีรอพเก นัน โต (Fiction in Fiction) 
ฉันเป็นแบบนี้อีกแล้ว 
잊지 못하고 (Fiction in Fiction) 
อิจจี มซทาโก (Fiction in Fiction) 
ฉันไม่สามารถลืมเธอได้ 
내 가슴 속에 끝나지 않을 
แน คาซึม ซกเก กึทนาจี อันนึล 
ฉันเขียนเรื่องราวของเรา 
이야길 쓰고 있어 
อียักกิล ซือโก อิซซอ 
ที่จะไม่มีวันสิ้นสุดในใจของฉัน 
널 붙잡을게 (Fiction in Fiction) 
นอล บุทจัพพึลเก (Fiction in Fiction) 
ฉันจะเชื่อในตัวเธอ 
놓지 않을게 (Fiction in Fiction in Fiction) 
นพจี อันนึลเก (Fiction in Fiction in Fiction) 
ฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไป 
끝나지 않은 너와 
กึทนาจี อันนึน นอวา 
ฉันยังคงอยู่กับเรื่องราวของเธอ 
나의 이야기 속에서 
นาเย อียักกี ซกเกซอ 
ฉันยังคงไม่ยอมให้เรื่องของเราจบลง 
오늘도 in Fiction 
โอนึลโด in Fiction 
ทุกวันนี้ ฉันยังคงหลอกตัวเองอยู่ 

지금 여긴 행복한 이야기들밖에 없어 
จีกึม ยอกิน แฮงบกฮัน อีนักกีทึลบักเก ออพซอ
ในตอนนี้มีเพียงความสุขที่ถูกเก็บไว้ที่นี่
너무 행복한 우리 둘만의 이야기가 
นอมู แฮงบกฮัน อูรี ทุลมันเย อียักกีคา
เรื่องราวระหว่างเราที่มีเพียงความสุขเท่านั้น
이렇게 (현실과는 다르게) 써 있어 
อีรอพเก (ฮยอนชิลกวานึน ทารือเก) ซอ อิซซอ
เรื่องราวที่ฉันแต่งขึ้น มันไม่จริงเลยสักนิด
점점 채워지고 있어 
จอมจอม แชวอจีโก อิซซอ
มันถูกแต่งเติมมากขึ้นเรื่อยๆ
너는 나에게로 달려와서 안기고 
นอนึน นาเอเก ทัลรยอวาซอ อันกีโก
ฉันวิ่งตรงไปหาเธอ และกอดเธอ
품 안에 안긴 너를 나는 절대 놓지 못해 
พุม อันเน อันกิน นอรึล นานึน จอลแต นพจี มซแท
ฉันไม่สามารถปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดของฉันได้
우린 끝이라는 건 없어 
อูริน กึททีรานึน กอน ออพซอ
ความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดลง    (*)

다시 한 번 더 말하지만 
ทาชี ฮัน บอน ทอ มัลฮาจีมัน
ฉันจะพูดแบบนี้อีกครั้ง แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
지금 너는 내 옆에 있다고 
จีกึม นอนึน แน ยอพเพ อิซดาโก
ตอนนี้เธออยู่เคียงข้างฉัน
그렇게 믿고 있어 난 
คือรอพเก มิดโก อิซซอ นัน
ฉันเชื่อแบบนั้น

(하지만 Fiction) 
(ฮาจีมัน Fiction )
แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง
난 목적을 잃어버린 작가 
นัน มกจอกกึล อิลรอบอริน จักกา
ฉันเป็นนักเขียนที่ลืมเป้าหมายของตัวเอง
이 소설의 끝은 어떻게 마무리 
อี โซซอลเย กึททึน ออตอกเก มามูรี
ตอนจบของนิยายเรื่องนี้ ฉันควรจะเขียนมันอย่างไร
(나만의 Fiction) 지어야 해 
(นามันเย Fiction ) จีออยา แฮ
เรื่องราวที่ฉันแต่งขึ้น ฉันจะเขียนมัน
사랑해 사랑해 사랑해 
ซารางแฮ ซารางแฮ ซารางแฮ
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
사랑해 사랑해 이 세 글자만 
ซารางแฮ ซารางแฮ อี เซ กึลจามัน
ฉันรักเธอ ฉันจะเขียนเพียงคำๆนี้ คำว่า ฉันรักเธอ

(모두 다 Fiction) 써 내려가 

(โมดู ทา Fiction) ซอ แนรยอกา
ทุกๆอย่างก็เป็นเพียงนิยาย เป็นเพียงเรื่องที่ฉันแต่งขึ้น

무뎌진 펜 눈물로 얼룩진 낡은 종이 위로 
มูดยอจิน เพน นุนมุลโร ออลรกจิน นัลกึน จงงี วีโร
จากปากกาที่เขียนลงบนกระดาษที่เต็มไปด้วยน้ำตา
(모두 다 Fiction) 행복할 수도 슬플 
(โมดู ทา Fiction) แฮงบกฮัล ซูโด ซึลพึล
ทุกๆอย่างก็เป็นเพียงนิยาย นิยายเรื่องนี้ไม่สามารถ..
수도 없어 이 이야기는 
ซูโด ออพซอ อี อียักกีนึน
จะจบลงด้วยความสุขหรือความเศร้าได้เลย

지금 난 너무나도 행복한 
จีกึม นัน นอมูนาโด แฮงบกฮัน
ตอนนี้ฉันกำลังเขียนเรื่องราว..
생각에 이야기를 쓰지만 
แซงกักเก อียักกีรึล ซือจีมัน
ที่มีเพียงความสุขเท่านั้น
모든 게 바람일 뿐이라고 여전히 
โมดึน เก พารัมมิล ปุนนีราโก ยอจอนฮี
แต่มันก็เป็นแค่เพียงเรื่องราวที่อยากให้มันเกิดขึ้น

난 행복한 걸 (Fiction in Fiction in Fiction) 
นัน แฮงบกฮัน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันมีความสุข
우리 함께인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction) 
อูรี ฮัมเกอิน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันและเธอ เราอยู่ด้วยกัน
이제 시작인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction) 
อีเจ ชีจักกิน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
นี่คือการเริ่มต้น
끝은 없는 걸 (Fiction in Fiction in Fiction) 
กึททึน ออพนึน กอล(Fiction in Fiction in Fiction)
จะไม่มีวันสิ้นสุด

Artist : Crescendo 

 

คงจะมีรักจริงรออยู่ ที่ดินแดนใดซักแห่ง
คงมีใครซักคนรออยู่ ตรงนั้น
คงมีความหมายใด ซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนาน
คงจะมีซักวันฉันคงได้เจอ

เจ็บมาแล้วตั้งกี่ครั้ง เมื่อความหลังพังทลาย
จะมีใครที่เป็นคนสุดท้าย
เธอคนนั้นอยู่แห่งไหน จะไกลแสนไกลเท่าไหร่
ก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้น

จะขอเอาคำว่ารัก ทุกคำที่ฉันได้เคยเอ่ย
จะขอมันคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามา

จะขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ ทวีความหมายและคุณค่า
จะขอเอามามอบไว้ให้เธอผู้เดียว

ข้ามขอบฟ้า แผ่นน้ำ หรือขุนเขาทะเลทราย
ไกลเท่าไหร่จะไปให้ถึง

คงจะมีรักจริงรออยู่ ที่ดินแดนใดซักแห่ง
คงมีใครซักคนรออยู่ ตรงนั้น
คงมีความหมายใด ซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนาน
คงจะมีซักวันฉันคงได้เจอ

ข้ามขอบฟ้าหรือขุนเขา ข้ามแผ่นน้ำทะเลกว้างใหญ่
แต่ฉันจะไปหาเธอ

ข้ามขอบฟ้า แผ่นน้ำ หรือขุนเขาทะเลทราย
ไกลเท่าไหร่จะไปให้ถึง

คงจะมีรักจริงรออยู่ ที่ดินแดนใดซักแห่ง

찌엔불루

Tell me Tell me 사랑을 말해줘
Tell me Tell me ซารางึน มัลแฮชวอ
บอกฉันสิ บอกฉันสิ บอกรักฉันเถอะนะ
Tell me Tell me 네 사랑 전해줘
Tell me Tell me เน ซารัง ชอนแฮชวอ
บอกฉันสิ บอกฉันสิ กรุณามอบความรักของเธอมาซะดีๆ
Love me Love me 내 품에 안겨줘
Love me Love me แน พูเม อันกยอชวอ
รักฉันสิ รักฉันสิ มาอยู่ในอ้อมกอดของฉันนะ
Kiss me Kiss me 너만을 사랑해
Kiss me Kiss me นอมานึล ซารังแฮ
จูบฉันสิ จูบฉันสิ ฉันรักเพียงแค่เธอเท่านั้น

네가 웃을 땐 난 바보처럼
เนกาอุซซึล แตนนัน พาโบชอรอม
ฉันหัวเราะราวกับคนบ้า เมื่ออยู่กับเธอ
내가 널 볼 땐 넌 마치 예쁜 인형처럼
แนกา นอล พล แตนนอน มาชี เยปึน อินฮยองชอรอม
เมื่อฉันเห็นเธอ ก็ตกหลุมรักในความสวยงามนั้น
가슴이 너무 두근두근 두근거려
คาซือมี นอมู ดูกึน ดูกึน ดูกึนกอรยอ
หัวใจของฉันเต้นแรง ตึกตัก ตึกตัก ดังกึกก้องไปหมด
너 때문에 난 하루하루 행복해져
นอ แตมูเน นัน ฮารุ ฮารุ แฮงบกแฮชวอ
เป็นเพราะเธอ ทุกๆ วันฉันจึงมีความสุข

# I want you oh my love 나만 바라봐줘
I want you oh my love นามัน พาราบวาชวอ
ฉันต้องการเธอ โอ้ ที่รัก ฉันอยากให้เธอต้องการฉันบ้าง
너만을 사랑해 세상 모두 변해도
นอมันอึล ซารังแฮ แซซัง โมดู พยอนแฮโด
ฉันรักแค่เธอเท่านั้น แม้โลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม
Oh my love 너만 보면 뛰는
Oh my love นอมัน โบมยอน ทวีนึน
โอ้ ที่รัก เมื่อเธอทำให้ฉันต้องใจเต้นแรง
가슴 언제까지나 너만 담고 있을게
คาซือ มึนเจกาชีนา นอมัน ทัมโค อิซซึลเก
เพียงแค่เธอเท่านั้นที่จะอยู่ในหัวใจของฉัน

(L.O.V.E GIRL) 내 손을 잡고 Fly
(L.O.V.E GIRL) แน โซนึล ชับโก Fly
(L.O.V.E GIRL) จับมือฉันแล้วบินไปด้วยกัน
(L.O.V.E GIRL)나를 믿고 Fly high
(L.O.V.E GIRL) นารึล มิทโก Fly high
(L.O.V.E GIRL) เชื่อฉันแล้วบินไปให้สูงสุด

(L.O.V.E BOY) Yes, we can fly to the sky
(L.O.V.E BOY) ใช่แล้ว! เราสามารถบินไปสู้ท้องฟ้าได้
(L.O.V.E BOY) I want take u there baby
(L.O.V.E BOY) ฉันต้องการใช้เวลาอยู่แค่นี้ ที่รัก

Tell you Tell you 사랑을 말할게
Tell you Tell you ซารางึน มัลฮัลเก
บอกเธอ บอกเธอ ฉันจะบอกรักเธอ
Tell you Tell you 내 사랑 고백해
Tell you Tell you แน ซารัง โคแบกแฮ
บอกเธอ บอกเธอ ฉันจะสารภาพรักเธอ
Love you Love you 내 손을 잡아줘
Love you Love you แน โซนึล ชาพาจวอ
รักเธอ รักเธอ จับมือฉันไว้สิ
Kiss you Kiss you 영원히 사랑해
Kiss you Kiss you ยองวอนฮี ซารังแฮ
จูบเธอ จูบเธอ และจะรักเธอตลอดไป

네가 들려주는 음악처럼
เนกา ดึลรยอชูนึน อือมักชอรอม
ฉันชอบฟังเพลงมากที่สุดเลย
네가 들려주는 달콤한 콧노래처럼
เนกา ดึทรยอชูนึน ทัลคมฮัน โคซโนแร ชอรอม
ฉันชอบฟังเสียงหวานของเธอตอนร้องเพลง
1분 1초가 너무너무 소중해져
อิล บุน อิลโชกา นอมู นอมู โซชุงแฮจวอ
หนึ่งนาที หนึ่งวินาที มันมีค่ามากๆ
매일 듣고 싶어 사랑 사랑 사랑해 널
แมอิล ดึทโก ซิพพอ ซารัง ซารัง ซารังแฮนอล
ดังนั้นฉันอยากจะได้ยินคำว่า รัก รัก ฉันรักเธอทุกวัน

# I want you oh my love 나만 사랑해줘
I want you oh my love นามัน ซารังแฮชวอ
ฉันต้องการเธอ โอ้ ที่รัก~ มอบความรักให้กับฉันที
널 사랑하니까 다른 사랑 변해도
นอล ซารังฮานีกา ทารึน ซารัง พยอนแฮโด
ฉันรักเธอ และตกหลุมรักเธอเรื่อยไป
Oh my love 너를 그린 작은
Oh my love นอรึล คือริน ชากึน
โอ้ ที่รัก เธอคือสิ่งเล็กๆที่มีสีเขียวขจี
가슴 언제까지나 너만 안고 있을게
คาซือมึน เชกาจีนา นอมัน อันโก อิซซึลเก
เพียงแค่เธอเท่านั้น ที่กุมหัวใจของฉันไว้ตลอดไป

(L.O.V.E GIRL) 내 손을 잡고 Fly
(L.O.V.E GIRL) แน โซนึล ชับโก Fly
(L.O.V.E GIRL) จับมือฉันแล้วบินไปด้วยกัน
(L.O.V.E GIRL)나를 믿고 Fly high
(L.O.V.E GIRL) นารึล มิทโก Fly high
(L.O.V.E GIRL) เชื่อฉันแล้วบินไปให้สูงสุด

(L.O.V.E BOY) Yes, we can fly to the sky
(L.O.V.E BOY) ใช่แล้ว! เราสามารถบินไปสู้ท้องฟ้าได้
(L.O.V.E BOY) I want take u there baby
(L.O.V.E BOY) ฉันต้องการใช้เวลาอยู่แค่นี้ ที่รัก

# I want you oh my love 나만 바라봐줘
I want you oh my love นามัน พาราบวาชวอ
ฉันต้องการเธอ โอ้ ที่รัก ฉันอยากให้เธอต้องการฉันบ้าง
너만을 사랑해 세상 모두 변해도
นอมันอึล ซารังแฮ แซซัง โมดู พยอนแฮโด
ฉันรักแค่เธอเท่านั้น แม้โลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม
Oh my love 너만 보면 뛰는
Oh my love นอมัน โบมยอน ทวีนึน
โอ้ ที่รัก เมื่อคุณทำให้ฉันต้องใจเต้นแรง
가슴 언제까지나 너만 담고 있을게
คาซือ มึนเจกาชีนา นอมัน ทัมโค อิซซึลเก
เพียงแค่เธอเท่านั้นที่จะอยู่ในหัวใจของฉัน

(L.O.V.E GIRL) Take Take Take my hands
(L.O.V.E GIRL) จับ จับ จับมือฉันไว้
(L.O.V.E GIRL) Uh uh Clap Clap Clap my hands
(L.O.V.E GIRL) Uh uh ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือกับฉันสิ

(L.O.V.E BOY) Yeah yeah Yes, we can fly to the sky high high
(L.O.V.E BOY) Yeah yeah ใช่, เราสามารถบินไปสู่ท้องฟ้าที่สูง สูงที่สุดได้
(L.O.V.E BOY) I want take u there baby
(L.O.V.E BOY) ฉันต้องการใช้เวลาอยู่แค่นี้ ที่รัก

(L.O.V.E GIRL) Take Take Take my hands baby you (you) know What I want u
จับ จับ จับมือฉันไว้ ที่รัก เธอ (เธอ) รู้ไหมว่าฉันต้องการเธอ
(L.O.V.E GIRL) 쿵쾅거리는 심장소리가 들리니 can u feel my beat
คุงกวัง กอรีนึน ชิมจังโซรีกา ดึลรีนี can u feel my beat
เสียงเบาบาง เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นไหม?

(L.O.V.E BOY) Take Take Take my hands baby you (you) know what I want u
จับ จับ จับมือฉันไว้ ที่รัก เธอ (เธอ) รู้ไหมว่าฉันต้องการเธอ
(L.O.V.E BOY) 나는 너 아니면 안 돼 너만이
นานึน นอ อานีมยอน อันดเว นอมานี
มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้

make me laugh you make me laugh
ทำให้ฉันหัวเราะ เธอทำให้ฉันหัวเราะ

L.O.V.E GIRL

เนื้อเพลงเกาหลี : Music.daum.net
คำร้องไทย-คำแปลไทย : TALIISM STAR @ youtube.com – http://www.facebook.com/brownsugar.tal
แบ่งปันโดย : Mayu @ deksearch.com